Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

ΧΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αμετάβλητη στο ανώτατο
στρώμα της ατμόσφαιρας του πλανήτη μας, διαμέσου του διαστήματος, και στη
συνέχεια κατά τη διέλευσή της από την ατμόσφαιρα υπόκειται σε σημαντικές
αλλαγές, που οφείλονται στην σύσταση της ατμόσφαιρας

Η ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιέιται κυρίως με τρείς τρόπους:
  • Τα φωτοβολταϊκά συστήματα που μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια απευθείας σε ηλεκτρική χρησιμοποιώντας ηλιακούς συλλέκτες. Οι συλλέκτες αυτοί μπορόυν να παρέχουν ενέργεια σε συσκευές και μπαταρίες ή ακόμα και να τροφοδοτήσουν άμεσα το ηλεκτρικό δίκτυο.
  • Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες που χρησιμοποιούνται στον οικιακό τομέα για την συλλογή της ηλιακής θερμότητας σε δεξαμενές γεμάτες με υλικά υγρής μορφής ή αέρα, με σκοπό την κάλυψη των οικιακών αναγκών τόσο για την παροχή θέρμανσης όσο και για την ψύξη.
  • Η συγκέντρωση ηλιακής ενέργειας, ένα μέσο για την παραγωγή είτε ηλιακής θερμικής είτε φωτοβολταϊκής ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα. Η συγκέντρωση ηλιακής ενέργειας χρησιμοποιεί συνήθως καθρέφτες για να συλλέξει τις ηλιακές ακτίνες σε μεγάλες εκτάσεις. Στη συνέχεια, οι ακτίνες αυτές εστιάζονται σε ένα υλικό υγρής μορφής, όπως το πετρέλαιο, και παράγουν υπέρθερμο ατμό που μπορεί ν τροφοδοτήσει μια τουρμπίνα ή να στοχέυσει σε κάποια φωτοβολτϊκή επιφάνεια.