Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Τι είναι οι Αντλίες Θερμότητας

Τι είναι οι Αντλίες Θερμότητας
Οι αντλίες θερμότητας θέρμανσης αλλά και ψύξης είναι υψηλής απόδοσης συσκευές που απορροφούν θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα ή από το έδαφος και την μεταφέρουν στο σπίτι σας. Ο κύκλος λειτουργίας των αντλιών θερμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για θέρμανση όσο και για ψύξη επειδή είναι πλήρως αναστρέψιμος.
Oι αντλίες θερμότητας της Hotjet μπορούν να επιτύχουν COP μέχρι και 5. COP (Coefficient of Performance- Συντελεστής απόδοσης λειτουργίας). Αυτό σημαίνει ότι για κάθε μονάδα ενέργειας που καταναλώνει η αντλία, παράγει 5 μονάδες θερμικής ισχύος.

Η αντλία θερμότητας αέρα - νερού, απορροφά το μεγαλύτερο ποσό ενέργειας  από τον αέρα του περιβάλλοντος και όχι καταναλώνοντας υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, καύσιμα! Δηλαδή απορροφά περίπου το 75% της απαιτούμενης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη από το περιβάλλον  (ήλιος, αέρας, έδαφος και νερό). Το υπόλοιπο 25% λαμβάνεται μέσω συμπιεστή (ηλεκτρικής ενέργεια) και έτσι πετυχαίνουμε θερμική άνεση 100%. Για αυτό το λόγο οι αντλίες θερμότητας μειώνουν τις εκπομπές άνθρακα πάνω από 50% σε σχέση με συμβατικά συστήματα θέρμανσης που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα.

Πλεονεκτήματα Αντλιών Θερμότητας

Προστασία του περιβάλλοντος.  Η Αντλία Θερμότητα, είναι η καθαρότερη μορφή ενέργειας με την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον μας στην εποχή μας.
Εξοικονόμηση ενέργειας. Οι Αντλίες Θερμότητας, έχουν την δυνατότητα, να είναι έως και 6 φορές πιο αποτελεσματικές από τα παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης. Ο μέσος ετήσιος βαθμός απόδοσης (COP) του συστήματος στην χώρα μας, κάτω από ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες μπορεί να είναι πάνω από το 4 για αντλίες αέρος – νερού και πάνω από 5,5 για αντλίες με γεωθερμία. Εξασφαλίζοντας υψηλό βαθμό απόδοσης με ελάχιστο λειτουργικό κόστος χρήσης.
Τόπος εγκατάστασης. Οι Αντλίες Θερμότητας μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα εξωτερικά ή εσωτερικά του σπιτιού. Μπορούν να θερμάνουν και να δροσίσουν ιδανικά ολόκληρο το σπίτι, χωρίς την ανάγκη λεβητοστάσιου, καμινάδων, εξαερισμών και δεξαμενών καυσίμων. Η εγκατάσταση γίνεται μετά από μία σχετική μελέτη για τον εξωτερικό ή των εσωτερικό χώρο που είναι διαθέσιμος ανάλογα με την περίπτωση.
Κόστος συντήρησης. Οι Αντλίες θερμότητας δεν χρειάζονται κάθε χρόνο συντήρηση όπως συμβαίνει με τους λέβητες πετρελαίου, αερίου και πέλλετ (λέβητας βιομάζας). Η λειτουργία τους έχει μηδαμινά έξοδα συντήρησης.
Εφαρμογές. Οι  Αντλίες Θερμότητας μπορούν να εγκατασταθούν σε νέα ή παλιά κτίρια και μπορούν να συνδεθούν με τα υπάρχοντα θερμαντικά σώματα, με ενδοδαπέδια θέρμανση καθώς και με σώματα Fan Coils . Επίσης δεν χρειάζεται η αφαίρεση του καυστήρα πετρελαίου αφού μπορούν να συνδυαστούν. Επίσης μπορούν να συνδεθούν για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενεργείας αλλά και κόστους, με ηλιακά panels αλλά και να χρησιμοποιούν το οικιακά παραγόμενο ρεύμα από τα φωτοβολταϊκά.
Πίνακας έλεγχου. Με την χρήση που πίνακα έλεγχου της Siemens η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διαχείριση της θερμοκρασίας είναι ιδιαίτερα απλή ακόμα και από απομακρυσμένη περιοχή μέσω του webserver.
Εγγύηση. Mε την τοποθέτηση Softstarter επιτυγχάνετε μεγαλύτερη οικονομία αλλά και επέκταση της εγγύησης καλής λειτουργιάς στα 5 χρονιά.