Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Ενέργεια μπορεί να υπάρχει γύρω μας, με τη μορφή θερμότητας, φωτός, μηχανικής, ηλεκτρικής ή χημικής ενέργειας, και η ενέργεια δεν μπορεί ούτε να δημιουργηθεί ούτε να καταστραφεί, μπορεί μόνο να αλλάξει από τη μία μορφή στην άλλη και να μεταφερθεί από τόπο σε τόπο.
Η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία πάνω στη Γή μπορεί να καλύπτει κατά χιλιάδες φορές τις παγκόσμιες απαιτήσεις σε ενέργεια. Το 46% αυτής της ηλιακής ενέργειας, αποθηκεύεται διαρκώς στο φλοιό της Γης αποτελώντας μια πρακτικά ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. 

Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της ενέργειας είναι ότι έχει σταθερή θερμοκρασία όλο το χρόνο και μάλιστα τέτοια που είναι κοντά στη θερμοκρασία χώρου που επιθυμεί ο άνθρωπος, είτε κατά τη θέρμανση είτε κατά την ψύξη.

Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να αντλήσουμε την ενέργεια αυτή και να τη φέρουμε μέσα στο κτίριο, αλλάζοντας λίγο τη θερμοκρασία της. Αυτό το κάνει η γεωθερμική αντλία θερμότητας (ΓΑΘ), της οποίας η ονομασία προέρχεται από την ικανότητά της να «αντλεί» και να μετακινεί τη θερμότητα από τη μία περιοχή στην άλλη.
Τα γεωθερμικά συστήματα εφαρμόζονται τόσο για θέρμανση - ψύξη χώρων και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε κατοικίες, πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, εμπορικά κτίρια, όσο και σε ειδικές εφαρμογές, όπως στην παραγωγή, σε θερμοκήπια, ιχθυοκαλλιέργειες κα., με θεαματική εξοικονόμηση ενέργειας, σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο συμβατικό σύστημα.

Φιλική προς το περιβάλλον
Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας είναι επίσης φιλικές προς το περιβάλλον, δεδομένου ότι δεν υπάρχει καύση στο σημείο όπου χρησιμοποιείται.
Όταν η ηλεκτρική ενέργεια, που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας στο σπίτι μας, παράγεται από λιγνίτη ή πετρέλαιο, τότε η ατμοσφαιρική ρύπανση από το θείο και το διοξείδιο του άνθρακα, λόγω της χρήσης γεωθερμίας στο σπίτι αυτό, μειώνεται κατά 65 έως 75%, αφού ο σταθμός παραγωγής έχει σε αυτήν την περίπτωση να παράγει μόνο το 25 με 35% του ηλεκτρισμού ή θερμότητας που θα παρήγαγε αν το σπίτι θερμαινόταν με ηλεκτρικά σώματα. Αντίστοιχη μείωση ρύπων είναι και στην περίπτωση που το ίδιο σπίτι θερμαινόταν σε λέβητα πετρελαίου.