Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013

Γεωθερμια


Η γεωθερμική ενέργεια δεν αφήνει χημικά ή άλλα κατάλοιπα και για αυτό είναι φιλική προς το περιβάλλον.

Παρ' όλα αυτά έχει μερικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις:

Η άντληση του νερού στα γεωθερμικά εργοστάσια μπορεί να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον όπως:

- Nα στερέψουν θερμές πηγές που υπάρχουν στην περιοχή.

- Nα διαφοροποιηθούν ή και να σταματήσουν θερμοπίδακες (αποτελούν σπάνιο φαινόμενο και τουριστικό αξιοθέατο στις περιοχές που εμφανίζονται).

- Το νερό που χρησιμοποιείται στη γεωθερμία περιέχει διαλυμένες αέριες και στερεές ουσίες που αποβάλλονται στην ατμόσφαιρα. Το ποιες είναι αυτές οι ουσίες, αλλά και σε τι ποσότητα περιέχονται στο νερό, διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Το υδρόθειο H2S λόγω τοξικότητας και μυρωδιάς αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα και για αυτό έχουν αναπτυχθεί τρόποι για την αφαίρεσή του. Αλλες διαλυμένες ουσίες όπως το διοξείδιο το άνθρακα C2O και το μεθάνιο CH4  αποτελούν επίσης πρόβλημα γιατί συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Κατάλληλα μέτρα χρειάζεται επίσης να παρθούν για αέρια όπως η αμμωνία, το ραδόνιο (ραδιενεργό) και το Βόριο.

- Ο θόρυβος στο εργοστάσιο αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τους εργαζόμενους και είναι απαραίτητη η εγκατάσταση φίλτρων για τη μείωσή του.

- Τα αέρια που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα σε υψηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσουν μεταβολές στο κλίμα σε τοπικό επίπεδο όπως ομίχλη. Επίσης το χλιαρό νερό που αποβάλλεται σε ποτάμια ή λίμνες ανεβάζει τη θερμοκρασία και προκαλεί τροποποιήσεις στο οικοσύστημα.

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012


Η υποχρέωση που έχει αναλάβει η Ελλάδα έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καλύψει το 20% των ενεργειακών αναγκών της μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι το 2020 με παράλληλη μείωση κατά το ίδιο ποσοστό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, επιβάλει την πραγματοποίηση επενδύσεων που θα φτάσουν και ίσως να ξεπεράσουν τα 50 δις ευρώ. Τα προγράμματα green banking των εγχώριων τραπεζών αναμένεται να αποτελέσουν το σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης των «πράσινων» επενδύσεων στη χώρα μας καθώς τα ποσοστά επιδοτήσεων κυμαίνονται από 30% έως 50% κάτι που σημαίνει ότι το ήμισυ και πλέον των επενδύσεων θα πρέπει να καλυφθεί από ιδιωτικά κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό. Ωστόσο υπάρχουν και προγράμματα εκ μέρους των τραπεζών που καλύπτουν σε ποσοστό 100% κάποιες επενδύσεις. Για την επόμενη πενταετία υπολογίζεται ότι ποσό της τάξης των 10 δις ευρώ θα «απελευθερωθεί» από τις τράπεζες για την υλοποίηση των πράσινων στόχων της χώρας.  
Το green banking καλύπτει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα που έχει στόχο την προστασία ή τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Από την παραγωγή ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών (φωτοβολταϊκά, αιολικά πάρκα, βιομάζα κλπ), την εξοικονόμηση ενέργειας (βιοκλιματικά-ενεργειακά κτήρια, οικολογική δόμηση κλπ.), τις «πράσινες» μεταφορές (μεταφορικά μέσα με χαμηλές εκπομπές CO2, υβριδικά αυτοκίνητα, επαγγελματικά οχήματα με φυσικό αέριο κλπ), τη βιολογική γεωργία, μέχρι την πράσινη χημεία (ήπια απορρυπαντικά, βιοπολυμερή, φυτικά καλλυντικά) και τον αγροτουρισμό.




ΟΥΡΑΓΟΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ ΑΠΕ
Σε ότι αφορά την παραγωγή ενέργειάς από ΑΠΕ η χώρα μας είναι ουραγός σε σχέση με τις περισσότερες προηγμένες χώρες της δυτικής και βόρειας Ευρώπης παρά το γεγονός ότι έχει πολύ πιο πλούσιο αιολικό δυναμικό και ηλιοφάνεια από αυτές.
Οι κύριοι λόγοι της υστέρησης που επέδειξε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ήταν η γραφειοκρατία, οι αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου, το χωροταξικό πρόβλημα, οι ανεπαρκείς υποδομές των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών. Πολλά από αυτά τα προβλήματα λύνονται σταδιακά το τελευταίο διάστημα με αποτέλεσμα να προχωρούν πιο γρήγορα οι επενδύσεις. Σε ότι αφορά το νομοθετικό πλαίσιο τα στελέχη της τραπεζικής αγοράς θεωρούν ότι οι ΑΠΕ είναι ο μόνος τομέας που παρέχονται εγγυήσεις ενώ και οι τιμές πώλησης είναι εξασφαλισμένες από το νόμο. Το επενδυτικό ενδιαφέρον προέρχεται τόσο από εγχώριους όσο και διεθνείς επιχειρηματικούς ομίλους και θα βαίνει αυξανόμενο όσο θα ξεπερνιούνται τα γραφειοκρατικά και άλλα εμπόδια δεδομένων των πλεονεκτημάτων που έχει η χώρα μας δηλαδή το αιολικό και υδρολογικό δυναμικό καθώς και την αυξημένη ηλιοφάνεια. Η καθυστέρηση της ανάπτυξης των ΑΠΕ, τα τελευταία χρόνια δημιουργεί τόσο στις τράπεζες όσο και στους επενδυτές την αισιοδοξία ότι ο κλάδος θα «τρέξει» με μεγαλύτερη ταχύτητα στο άμεσο μέλλον με πολλαπλά οφέλη για τη δοκιμαζόμενη ελληνική οικονομία, όπως είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά και η μείωση της ανεργίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι θέσεις εργασίες που αναμένεται να δημιουργηθούν μέσα στην επόμενη τετραετία από τις ΑΠΕ θα φτάσουν τις 55.000.  Σε ότι αφορά την έως τώρα ανάπτυξη αιολικών πάρκων τα περισσότερα είναι εγκατεστημένα στη Θράκη, την Εύβοια και σε μεγάλα νησιά όπως η Κρήτη, η Ρόδος, η Μυτιλήνη και η Κεφαλονιά.
Η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας και των ΑΠΕ γενικά, έχει οδηγήσει σε κλείσιμο συμβατικών και πυρηνικών σταθμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την περίοδο 2000-2009 στην Ενωμένη Ευρώπη η συνολική εγκατεστημένη ισχύ των στερεών καυσίμων (άνθρακα, λιγνίτη) μειώθηκε κατά 12.010 MW, του πετρελαίου κατά 12.920 MW και των πυρηνικών κατά 7.205 MW. Η τάση αυτή είναι διαρκώς και πιο έντονη. Χαρακτηριστικά το 2009, η συνολική καθαρή αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος για ηλεκτροπαραγωγή στη Ευρώπη προήλθε κατά 77% από ΑΠΕ εκ των οποίων το 50% από αιολικά πάρκα και 21% από φωτοβολταϊκά. Στην Ελλάδα όλοι οι ειδικοί συμφωνούν ότι η εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού πρέπει να αποτελέσει έναν από τους στρατηγικούς στόχους της χώρας για την πράσινη ανάπτυξη. Είναι ενδεικτικό ότι ένα αιολικό πάρκο 40MW σε μια περιοχή με σχετικά καλό αιολικό δυναμικό (2.750 ισοδύναμες ώρες), παράγει ετησίως 110.000 MWh και εξοικονομεί 93 χιλιάδες τόνους CO2 προσφέροντας όφελος της τάξης των 2,8 εκατ. ευρώ κάθε έτος στην εθνική οικονομία (30 ευρώ/tn) ή όφελος 70.000 ευρώ/MW κάθε έτος. Σχετικά με την φιλολογία για τις επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στον τουρισμό και τις αντιδράσεις που υπάρχουν στις τοπικές κοινωνίες με το επιχείρημα ότι μειώνουν την ελκυστικότητα των νησιών και των βουνών ή ότι μειώνουν την αξία της γης στην οποία εγκαθίστανται, έρευνες έχουν αποδείξει ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Μάλιστα το αιολικό πάρκο Παναχαϊκού που αποτελείται από 57 ανεμογεννήτριες αποτελεί το δεύτερο πιο πολυφωτογραφημένο θέμα για τους τουρίστες στην περιοχή μετά τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, ενώ κάτι αντίστοιχο ισχύει και για το αιολικό πάρκο της Ανάβρας. 


ΣΤΙΕΣ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Για τα φωτοβολταϊκά συστήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει στόχο να συμμετέχουν στο συνολικό ενεργειακό μείγμα κατά 12% μέχρι το 2020. Αυτό σημαίνει ότι για το σύνολο της Ευρώπης η συνολική εγκατεστημένη ισχύς πρέπει να φτάσει τα 390 GWp, ενώ αντίστοιχα στην Ελλάδα τα 6 GWp πάντα μέχρι το 2020. Αν και τα δύο τελευταία χρόνια ο ρυθμός αύξησης των νέων εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών έχει αυξηθεί η ελληνική αγορά βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο ανάπτυξης.  Υπολογίζεται ότι για τα επόμενα 10 χρόνια θα πραγματοποιηθεί ένας ετήσιος μέσος όρος εγκαταστάσεων περίπου 300 MWp προκειμένου να επιτευχθεί σε ένα μεγάλο βαθμό μέρος του εθνικού μας στόχου.  Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να συνδεθούν με το ηλεκτρικό δίκτυο σαν μικρά, μεσαία ή μεγάλα αποκεντρωμένα συστήματα παραγωγής και να συνεισφέρουν στη μείωση της αιχμής ζήτησης, λόγω σύμπτωσης το καλοκαίρι με τη μεσημεριανή αιχμή. Παράλληλα με την επιτόπια κατανάλωση μειώνονται οι απώλειες, λόγω του ότι δεν υπάρχει ανάγκη μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από τους κεντρικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Η τιμή των φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι αρκετά χαμηλή, ώστε εδώ και χρόνια να αποτελούν την οικονομικότερη λύση για την ηλεκτροδότηση αυτόνομων συστημάτων, μακριά από το ηλεκτρικό δίκτυο, εφαρμογές χαμηλής κατανάλωσης σε καταναλωτικά προϊόντα (αριθμομηχανές κ.λπ.). Η σημαντική πτώση των τιμών, όμως, ήρθε με την προώθηση των εφαρμογών μέσω προγραμμάτων με ειδική τιμή για την πώληση της ενέργειας στο ηλεκτρικό δίκτυο και την επένδυση της βιομηχανίας σε μονάδες παραγωγής φωτοβολταϊκών σε μεγάλη κλίμακα, λόγω των προγραμμάτων προώθησης.
Ανάλογα με το ηλιακό δυναμικό κάθε χώρας, το κόστος πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές και τη μειούμενη τιμή αγοράς των Φ/Β συστημάτων, το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να υπολογίζονται οι επιδοτήσεις, μειώνεται. Ήδη, στη Νότια Ιταλία, το κόστος παραγωγής ηλεκτρισμού από Φ/Β είναι περίπου ίσο με αυτό που πληρώνουν οι καταναλωτές. Με τη συνεχιζόμενη μείωση των τιμών των Φ/Β, η σχέση αυτή θα γίνεται θετική για τα Φ/Β για ολοένα και περισσότερες χώρες. Σημαντικές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα  από τον Έβρο, τη Δράμα, το Κιλκίς την Κοζάνη, την Ηλεία, τη Μεσσηνία, και την Κρήτη.      




Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2012

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Γεωθερμικά πεδία και ενέργεια
Τα γεωθερμικά πεδία στην Ελλάδα είναι πλούσια αλλά και ανεκμετάλλευτα, διότι ο εντοπισμός τους είναι δύσκολος αλλά και η πολιτική που ακολουθείται δεν βοηθάει στην ανάπτυξη για την χρήση των γεωθερμικών πεδίων και στην ενέργεια. Υπάρχει ένας μεγάλος χώρος για την εκμετάλλευση της γεωθερμίας πχ. θέρμανση σε δημόσια κτίρια  - θερμοκήπια – διάφορες καλλιέργειες – ιχθυοκαλλιέργειες – λουτρά κ.λ.π.   Η SubSystem με την πρωτοποριακή μέθοδο της  ευρεσιτεχνίας της μπορεί και στον χώρο της γεωθερμίας να δώσει άμεση λύση όπου υπάρχουν γεωθερμικά πεδία για την αξιοποίησή τους.
1) Μπορεί να γίνει προεπιλογή περιοχής για έρευνα για να εξακριβωθεί εάν υπάρχουν ή όχι γεωθερμικά πεδία για την ανάπτυξη μίας ανάλογης μονάδας στην συγκεκριμένη περιοχή
2) Το βάθος των γεωθερμικών πεδίων
3) Την ποσότητα σε κυβικά ανά ώρα
4) Την διαδρομή που διασχίζουν, επιλέγοντας το κατάλληλο σημείο να γίνει γεώτρηση.

Η γεωθερμία είναι μία από τις λύσεις για την ενέργεια χωρίς να επιβαρύνεται το περιβάλλον και η SubSystem με την ευρεσιτεχνία της μπορεί να εντοπίσει ανεκμετάλλευτα γεωθερμικά πεδία  βοηθώντας έτσι  για ένα καθαρό περιβάλλον.


Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Πλεονεκτήματα

 1. Η καύση της βιομάζας έχει μηδενικό ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα (CO2) δεν συνεισφέρει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου - επειδή οι ποσότητες του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που απελευθερώνονται κατά την καύση της βιομάζας δεσμεύονται πάλι από τα φυτά για τη δημιουργία της βιομάζας.
 2. Η μηδαμινή ύπαρξη του θείου στη βιομάζα συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό των εκπομπών του διοξειδίου του θείου (SO2) που είναι υπεύθυνο για την όξινη βροχή.
 3. Εφόσον η βιομάζα είναι εγχώρια πηγή ενέργειας, η αξιοποίησή της σε ενέργεια συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα και βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου, στην εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και στην εξοικονόμηση του συναλλάγματος.
 4. Η ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας σε μια περιοχή, αυξάνει την απασχόληση στις αγροτικές περιοχές με τη χρήση εναλλακτικών καλλιεργειών (διάφορα είδη ελαιοκράμβης, σόργο, καλάμι, κενάφ) τη δημιουργία εναλλακτικών αγορών για τις παραδοσιακές καλλιέργειες (ηλίανθος κ.ά.), και τη συγκράτηση του πληθυσμού στις εστίες τους, συμβάλλοντας έτσι στη κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Μελέτες έχουν δείξει ότι η παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων έχει θετικά αποτελέσματα στον τομέα της απασχόλησης τόσο στον αγροτικό όσο και στο βιομηχανικό χώρο.
 5. Είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας

Μειονεκτήματα

 1. Ο αυξημένος όγκος και η μεγάλη περιεκτικότητα σε υγρασία, σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα δυσχεραίνουν την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας.
 2. Η μεγάλη διασπορά και η εποχιακή παραγωγή της βιομάζας δυσκολεύουν την συνεχή τροφοδοσία με πρώτη ύλη των μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας.
 3. Βάση των παραπάνω παρουσιάζονται δυσκολίες κατά τη συλλογή, μεταφορά, και αποθήκευση της βιομάζας που αυξάνουν το κόστος της ενεργειακής αξιοποίησης.
 4. Οι σύγχρονες και βελτιωμένες τεχνολογίες μετατροπής της βιομάζας απαιτούν υψηλό κόστος εξοπλισμού, συγκρινόμενες με αυτό των συμβατικών καυσίμων.
Στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα pellets βιομάζας καθόσον λειτουργούν 5 εργοστάσια παραγωγής πελλετών, ενώ εντός του 2010 αρχίσε παραγωγή και ένα έκτο στο Νευροκόπι που είναι και το μεγαλύτερο στη χώρα.

ΧΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αμετάβλητη στο ανώτατο
στρώμα της ατμόσφαιρας του πλανήτη μας, διαμέσου του διαστήματος, και στη
συνέχεια κατά τη διέλευσή της από την ατμόσφαιρα υπόκειται σε σημαντικές
αλλαγές, που οφείλονται στην σύσταση της ατμόσφαιρας

Η ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιέιται κυρίως με τρείς τρόπους:
 • Τα φωτοβολταϊκά συστήματα που μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια απευθείας σε ηλεκτρική χρησιμοποιώντας ηλιακούς συλλέκτες. Οι συλλέκτες αυτοί μπορόυν να παρέχουν ενέργεια σε συσκευές και μπαταρίες ή ακόμα και να τροφοδοτήσουν άμεσα το ηλεκτρικό δίκτυο.
 • Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες που χρησιμοποιούνται στον οικιακό τομέα για την συλλογή της ηλιακής θερμότητας σε δεξαμενές γεμάτες με υλικά υγρής μορφής ή αέρα, με σκοπό την κάλυψη των οικιακών αναγκών τόσο για την παροχή θέρμανσης όσο και για την ψύξη.
 • Η συγκέντρωση ηλιακής ενέργειας, ένα μέσο για την παραγωγή είτε ηλιακής θερμικής είτε φωτοβολταϊκής ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα. Η συγκέντρωση ηλιακής ενέργειας χρησιμοποιεί συνήθως καθρέφτες για να συλλέξει τις ηλιακές ακτίνες σε μεγάλες εκτάσεις. Στη συνέχεια, οι ακτίνες αυτές εστιάζονται σε ένα υλικό υγρής μορφής, όπως το πετρέλαιο, και παράγουν υπέρθερμο ατμό που μπορεί ν τροφοδοτήσει μια τουρμπίνα ή να στοχέυσει σε κάποια φωτοβολτϊκή επιφάνεια.